Služby

Výroba komponentov do dopravníkových systémov:

  • Power & Free
  • EMS
  • Slat, roller bed (vrátane výťahov, otočných a posuvných stolov)

 

Výroba oceľových konštrukcií:

  • konštrukcie priemyselných budov
  • podporné konštrukcie pre dopravníkové systémy
  • pracovné plošiny a pódiá

 

Montáž:

  • dopravníkové systémy
  • lakovacie roboty
  • lakovacie kabíny
  • oceľové konštrukcie